Skip to content
רבים חושבים שהתקופה של החיסונים חלפה והכל מאחורינו. לצערנו האמת היא שונה. אנחנו באמצע תהליך שנקרא איפוס העולם, שמטרת מנהלי תהליך זה (לטענתם) הוא להחזיר לשטן את הכבוד שנגזל ממנו על ידי הקדוש ברוך הוא. כן, מדובר במלחמת דת! אבל לא כמו שהכרנו עד היום. אלא בין ההולכים אחר השטן, ובין ההולכים אחר הקדוש ברוך הוא. לכן בין אם אתם יהודים, נוצרים, מוסלמים, אתאיסטים או כל דת אחרת שאוהבת ומוקירה את החיים כדאי שתשארו ללמוד מה מתרחש סביבנו בזמן שאנחנו “ישנים”.
Play Video

גלריית וידאו