Skip to content
פרק א’ – מגיפה מתוכננת מראש
על חלק מהנושאים ידובר בפרקים הבאים.

 • איך שולטים על הממשלה 12 ד’
כיצד ניתן היום בקלות לשלוט על הממשלה ומקבלי ההחלטות

 • איך שולטים על התקשורת 13 ד’
שליטה כמעט מוחלטת ע”י הביג פארמה בכל ערוצי המדיה כבר עשרות שנים. התרופה ‘הידרוקסיכלורוקווין’ שנמצאה מועילה כנגד הקורונה צונזרה אפילו ברשת התקשורת FOX

 • איך שולטים על עולם הרפואה 4 ד’
קניית רופאים בתפקידי מפתח, אוניברסיטאות, בתי חולים. הפחדת רופאים ע”י איומים, קנסות, שלילת רישיונות, מעצרים.

 • איך מדמים מגיפה 17 ד’
שליטה כמעט מוחלטת ע”י הביג פארמה בכל ערוצי המדיה כבר עשרות שנים. התרופה ‘הידרוקסיכלורוקווין’ שנמצאה מועילה כנגד הקורונה צונזרה אפילו ברשת התקשורת FOX
פרק ב’ – יעילות החיסון

על חלק מהנושאים ידובר בפרקים הבאים.

 • ● ישראל מעבדת ניסוי 11 ד

ישראל ואזרחיה שימשו בעל כורחם ובלי ידיעתם כמעבדת ניסוי בינלאומית

 • איך שולטים על התקשורת 13 ד’

שליטה כמעט מוחלטת ע”י הביג פארמה בכל ערוצי המדיה כבר עשרות שנים.
התרופה ‘הידרוקסיכלורוקווין’ שנמצאה מועילה כנגד הקורונה צונזרה אפילו ברשת התקשורת FOX

 • איך שולטים על עולם הרפואה 4 ד’

קניית רופאים בתפקידי מפתח, אוניברסיטאות, בתי חולים.
הפחדת רופאים ע”י איומים, קנסות, שלילת רישיונות, מעצרים.

 • איך מדמים מגיפה 17 ד’

שליטה כמעט מוחלטת ע”י הביג פארמה בכל ערוצי המדיה כבר עשרות שנים. התרופה ‘הידרוקסיכלורוקווין’ שנמצאה מועילה כנגד הקורונה צונזרה אפילו ברשת התקשורת FOX

פרק ג’ – נזקי החיסונים
 • בא הרוג ברגליו 4 ד’
  • בכל העולם ניתן לראות עלייה בתמותה מיד לאחר החיסונים
 • התקשורת הישראלית – חלק מנזקי החיסונים שנחשפו בתקשורת הישראלית 14 ד’
  • בעיות לב
  • נזקים מוחיים
  • תופעות לוואי שונות
 • מסקנות ביניים 12 ד’
  • מסר מפי אבי ברק על המסקנות המתבקשות על ממשלת ישראל
 • התקשורת בחו”ל 23 ד
  • חלק מנזקי החיסונים שנחשפו בתקשורת בחו”ל
 • פייזר כבר ידעו הכל             19 ד
  • מסמכים פנימיים מתוך חברת פייזר שהיו אמורים להתפרסם

 בעוד כ-70 שנה ועל פי הוראת בית משפט התפרסמו כיום.

 • דיונים פומביים שהתקיימו עם נציגים מה-FDA לפני החלטתם

 לאשר את החיסון לציבור.

 • עדויות של אנשי רפואה 33 ד’
  • עדויות על נזקי החיסונים שנצפו ע”י אנשי רפואה ומדע
  • בדיקה במעבדה מעידה על קרישיות יתר בדם מיד לאחר חיסון
  • תצלומים של קרישי דם שהוצאו מתוף גופם של אנשים מחוסנים
 • רכיבים אלקטרוניים בתוך החיסון 8 ד

צפייה במיקרוסקופ בנוזל החיסון מראה רכיבים מהונדסים  לא מזוהים

חלק ד’ – עדות נאמנה

עדויות של אנשי רפואה ומדע בפני בתי דין רבניים

 • הכרת העדים 8 ד’
 • ההשתקה 5 ד’           
 • זה היה ניסוי 5 ד’           
 • החיסון לא יעיל                          5 ד’           
 • ילדים לא חולים בקורונה 2 ד’           
 • אין צורך לחסן ילדים 7 ד’           
 • נזקי החיסונים בילדים 4 ד’           
 • חששות לעתיד מהחיסונים 9 ד’           
 • חיסונים בתקופת ההריון 6 ד’           
 • נזקי החיסונים 23 ד’           
 • תמותה עודפת מהחיסונים 5 ד’           
 • תרופות לקורונה 6 ד’           
 • סוף דבר

                        רשימת העדים:

                         – דר מייק יידון לשעבר סגן מנהל והמדען הראשי בחברת פייזר – דר זלנקו הרופא של טראמפ ונשיאים נוספים – דר רוברט מאלון ממציא טכנולוגיית החיסון mRNA – דר אמיר שחר מנהל בביח לניאדו – דר פינקי פיינשטיין מייסד ועדת החקירה האזרחיתדר גיין רובי עשרים שנות ניסיון ברוקחות תרופות – פרופ פיטר מקולה רופא פנימי, קרדיולוג ופרופ לתרופות – פרופ רצף לוי חוקר ניהול סיכונים במערכות בריאות – דר גסיקה רוז אימונולוגית ויראלית, ביוכימאית ומתמטיקאית – עוד תומאס ראנז עוד ראשי בתביעת ענק נגד ה-CDC

פרק ב’ – יעילות החיסון
על חלק מהנושאים ידובר בפרקים הבאים.
 • ● ישראל מעבדת ניסוי 11 ד
ישראל ואזרחיה שימשו בעל כורחם ובלי ידיעתם כמעבדת ניסוי בינלאומית
 • איך שולטים על התקשורת 13 ד’
שליטה כמעט מוחלטת ע”י הביג פארמה בכל ערוצי המדיה כבר עשרות שנים. התרופה ‘הידרוקסיכלורוקווין’ שנמצאה מועילה כנגד הקורונה צונזרה אפילו ברשת התקשורת FOX
 • איך שולטים על עולם הרפואה 4 ד’
קניית רופאים בתפקידי מפתח, אוניברסיטאות, בתי חולים. הפחדת רופאים ע”י איומים, קנסות, שלילת רישיונות, מעצרים.
 • איך מדמים מגיפה 17 ד’
שליטה כמעט מוחלטת ע”י הביג פארמה בכל ערוצי המדיה כבר עשרות שנים. התרופה ‘הידרוקסיכלורוקווין’ שנמצאה מועילה כנגד הקורונה צונזרה אפילו ברשת התקשורת FOX